Mapping maps

2014-07-01

versatile utility function

Når jeg jobber med Clojure kommer jeg av og til bort i tilfeller hvor jeg har en map og ønsker å transformere nøklene eller verdiene i mappet. Overraskende nok så har jeg ikke funnet noen funksjoner som tilbyr dette ut av boksen i de innebygde Clojure-bibliotekene.

Så hvordan transformerer man alle verdiene, mens man samtidig beholder nøklene i map'et? Zipmap er en fin funksjon å bruke til dette.

(defn map-vals [f m]
 (zipmap (keys m)
     (map f (vals m))))

Eksempel:

(map-vals inc {:a 1, :b 2}) 
=> {:a 2, :b 3}

Tilsvarende, hvordan transformerer man nøklene mens man beholder verdiene i map'et? Igjen passer zipmap som hånd i hanske.

(defn map-keys [f m]
 (zipmap (map f (keys m))
     (vals m)))

Eksempel:

(map-keys inc {1 "a", 2 "b"}) 
=> {2 "a", 3 "b"}

Avslutningsvis så er det kjekt å ha en funksjon som mapper over både nøkler og verdier samtidig, så slipper vi gjøre det i to operasjoner.

(defn map-keys-vals [kfn vfn m]
 (zipmap (map kfn (keys m))
     (map vfn (vals m))))

Eksempel:

(map-keys-vals inc inc {1 1, 2 2})
=> {2 2, 3 3}
CVTwitterLinkedinstackoverflowKodemakerFlickr500pxRSS