Auto-formattering i Light Table

2014-03-01

Light Table er en fascinerende open source editor med en arkitektur som gjør den lett å tilpasse og utvide.

For å gi et konkret eksempel på hva det innebærer, så skal jeg vise hvordan man kan lage sin egen auto-formatteringskommando som vil fikse formatteringen på all teksten i en fil.

Auto-formattering er noe som følger med i Light Table, men denne forutsetter at man har selektert tekst før man kjører kommandoen.

Så det jeg vil gjøre er å:

 1. Selektere all tekst i en fil
 2. Kjøre "Smart indent lines"
 3. Deselektere teksten

For å få til dette åpner vi 'user.keymap' og legger til følgende oppførsel til tastatursnarveien 'Cmd + alt + l'.

{:+ {:editor {
       "pmeta-alt-l" [:editor.select-all 
       				 :smart-indent-selection 
       				 :editor.selection.clear]}}}

Det som vil skje nå når du trykker 'Cmd + Alt + l' er at du fyrer av 3 kommandoer etter hverandre som til sammen vil autoformatere all tekst.

CVTwitterLinkedinstackoverflowKodemakerFlickr500pxRSS